Rede maakt Recht
Niet het recht zelf maar de rede maakt het recht. Als we onder het recht verstaan de verzameling van geschreven en ongeschreven regels die de rechten en plichten binnen onze samenleving reguleren, dan is de rede de link die het recht tot leven wekt. Zonder rede dus geen recht. De rede staat voor het menselijk denkvermogen, waarmee de redenatie plaatsvindt en die het mogelijk maakt verband te leggen tussen gevoel en verstand, ratio en intuïtie, feiten en fictie. De rede maakt de toepassing van het recht tot een kunstvorm,  een uiting van analyse, interpretatie, vergelijking, doorredenering en creatie.
En dat is precies waar Recht en Rede BV voor staat: de synergie tussen regelgeving, kennis en de kunst van de rede.